نمایش یک نتیجه

دستگاه خشکشویی صنعتی جهت خشکشویی پیشرفته و تمام اتوماتیک البسه کاربرد دارد این دستگاه خشکشویی مدرن با استفاده از مواد شوینده خشکشویی که به آن مواد لکه بر خشکشویی هم گفته میشود هرگونه لکه و چربی را از روی البسه ، کت وشلوار و لباسهای پشمی جدا مینماید .

ماشین خشکشویی به این دلیل به صورت خشک استفاده میشود زیرا آب فرم البسه را در لباسهای خاص مانند کت و شلوار و لباسهای پشمی از بین میبرد ، به دلیل اینکه مولکولهای آب بسیار قطبی هستند و الیاف پارچه آنها را جذب نموده و به لیل قطبی بودن آب و وجود نیروی جاذبه الیاف در هم فرورفته و فرم لباس از بین میرود.

.
Open chat
سلام
آیا در رابطه با دستگاه خشکشویی احتیاج به مشاوره آنلاین در واتساپ دارید؟